Informuję, że zakończyłem prace nad „Sługą cesarstwa” i tekst jest już w wydawnictwie.