Miło mi Państwu przekazać, iż ukończyłem drugą część cyklu Materia Secunda,

Powieść nosi tytuł „Sługa honoru”.